fbpx

Jeg føler mig godt klædt på

Astrid Sonne Svits har ikke tidligere været engageret i Folkekirken, men da hun læste om Folkekirkens Familiestøtte, fik hun lyst til at engagere sig og blive frivillig forældreven. Hun er glad for familiearbejdet og de rammer, hun er frivillig under.

”Det som tiltalte mig, var projektets formål og sigte. Det giver rigtig god mening at tilbyde støtte og hjælp til helt almindelige familier uden at klientliggøre dem i et offentligt system. Og jeg tænker, at det passer godt ind i de værdier, jeg forbinder med folkekirken, ” fortæller Astrid Sonne Svits.

Astrid Sonne Svith er 32 år, uddannet sociolog og bor i Aarhus Vest, hvor Folkekirkens Familiestøtte har været i gang siden foråret 2017. Astrid har været med næsten fra starten, da det var en artikel i forbindelse med opstarten, der gjorde hende opmærksom på Folkekirkens Familiestøtte og gav hende lyst til at høre mere.

“I starten tænkte jeg måske nok lidt over, at det var folkekirken, og overvejede, hvad det indebar…”

”I starten tænkte jeg måske nok lidt over, at det var folkekirken og overvejede, hvad det indebar, men til introkurset blev det helt klart for mig, at det giver god mening, at det er i folkekirkeligt regi, fordi det er for alle, og Folkekirken er en uafhængig instans, hvor der ikke er nogen myndighed indblandet, ” siger hun.

Støtte til forældre i hjemmet
Det, som Astrid er allermest begejstret for, er, at projektet har fokus på, at det er forældrene, som skal støttes i at skabe trivsel i familien. Og netop arbejdet med at støtte forældrene via en direkte relation tiltalte hende fra starten.

Derfor valgte Astrid at blive frivillig forældreven, hvor hun kommer ud til almindelige familier, og støtter forældrene i at gennemføre målsætninger for familielivet, som forældrene selv har valgt. F.eks. støtter hun lige nu en familie i at få en bedre struktur over hverdagen med kalenderstyring og madplaner.

”Første gang jeg skulle ud til en familie, var jeg selvfølgelig rigtig spændt og også nervøs for, om jeg kunne være nogen form for støtte, og om jeg havde noget at tilbyde, som de ikke kunne selv, ” fortæller Astrid. Men hun var godt forberedt.

Rammesat støtte til forældre
Før en forældreven bliver sendt ud i en familie, har forældrene haft en længere samtale med den lokale koordinator, hvor der udfyldes et aftaleskema, hvor det fremgår helt præcist, hvad den frivillige forældreven skal støtte forældrene i.

Herefter matcher koordinatoren familien med den forældreven, hun tænker, vil passe ind i familien både i forhold til kemi og til den specifikke opgave. Koordinatoren deltager i det første møde mellem forældrevennen og familien, som begge har mulighed for at trække sig ud af aftalen, hvis ikke de føler, at matchet er det rigtige.

”Jeg synes, det er fint, at det er rammesat, hvad jeg kan byde ind med, og at koordinatoren laver matchet mellem familien og mig. Det er rart, at det er helt tydeligt på et aftaleskema, hvad jeg skal. Det synes jeg kvalificerer projektet, og jeg føler mig godt klædt på, ” siger Astrid.

Rollen som forældreven
En forældreven er et medmenneske, der gerne vil støtte forældre i at skabe trivsel for deres børn ved at lytte, guide eller sparre, alt efter hvad forældrene ønsker støtte til.  En forældreven er et helt almindeligt menneske, som har situationsfornemmelse, er god til at lytte og har lyst til at gøre en forskel i en børnefamilie.

“Jeg synes, jeg kan tilbyde at møde folk, der hvor de er og i øjenhøjde.”

”Jeg synes, jeg kan tilbyde at møde folk, der hvor de er og i øjenhøjde. Jeg kommer ikke med en særlig fagprofessionel baggrund, der gør, at jeg ser på dem på en særlig måde. Jeg synes, der er en kæmpe værdi i, at man som frivillig kan skabe nogle helt andre relationer, fordi rammerne er anderledes. Det kan jeg rigtig godt lide, ” fortæller Astrid.

Som frivillig skal man ifølge Astrid være i stand til at reflektere over sin egen rolle, man skal være god til at fornemme, hvornår man skal trække sig, og hvornår man ikke skal trække sig.

Frivillige får sparring i et velorganiseret projekt
Som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte er man en del af en lokal frivilliggruppe, som løbende holder møder med den lokale koordinator, hvor der videndeles og sparres. Den lokale koordinator, som er fagligt opdateret, præsenterer de frivillige for temaer, ny faglig viden og giver gode råd til det frivillige arbejde i familierne.

Forældrevennerne kan til enhver tid kontakte koordinatoren med udfordringer og få sparring, og koordinatoren sørger for alt det organisatoriske, så forældrevennen kan koncentrere sig om den specifikke opgave i familien. Og den fordeling passer Astrid fint.

”Jeg lærer noget om mig selv, og jeg lærer noget om familiearbejde. Det er fedt at prøve at bruge mig selv i sådan en sammenhæng og bruge min personlighed lidt mere. Jeg vil helt sikkert anbefale det til andre, fordi det er et meningsfuldt projekt at få lov at bidrage til, hvis man synes, at familiearbejde er spændende, ” siger Astrid.

Menu