fbpx

Hånd i Hånd

Få et pusterum i hverdagen

For familier med mindst ét barn i alderen 0-6 år.

Ønsker I en mere hyggelig stund omkring aftensmaden frem for kaos? Eller er rod og manglende struktur ved at vokse jer over hovedet? Hvis I brug for støtte til at skabe mere overskud i jeres hverdag, kan I få hjælp a via vores Hånd i Hånd forløb.

Det burde vi da selv kunne klare, tænker I måske. Men alle familier kan køre fast og have brug for at se tingene med andre øjne. Vi støtter både par og enlige, fædre og mødre.

Den frivillige, der besøger jer, er én som vi har udvalgt til at passe godt med netop jeres familie, og som lever op til kravene for at være frivillig hos os.

Vores frivillige kommer ikke som fagpersoner, men som medmennesker, der gerne vil hjælpe jer til at få mere overskud i familien ved at sparre med jer og støtte jer i at finde mere overskud.

 

Det kan vi hjælpe med

Hånd i Hånd forløbet tilbyder støtte til familier med mindst ét barn i alderen 0-6 år. I øjeblikket tilbyder vi støtte inden for overskrifterne:

Den rare middagsstund hvor målet er, at I får et pusterum og finder nyt overskud omkring middagsstunden. Den frivillige tilbyder praktisk støtte og sparring omkring eksempelvis at tilberede maden, dække bord, hjælpe med oprydning samt med ideer til madplan og planlægningen af måltidet. Også i forhold til at inddrage børnene og skabe en god stemning. Tilbuddet er til jer, som ønsker et pusterum omkring måltidet eller ønsker at finde mere overskud til at hygge jer sammen omkring maden og bordet.

Gode hjemlige rammer hvor målet er, at I får konkret hjælp til eksempelvis at skabe struktur på jeres rutiner omkring oprydning og overblik over, hvordan I bruger jeres hjem. Det kan f.eks. handle om at skabe et godt sted at lege for børnene eller få ryddet op, så det bliver hyggeligt at spise sammen. Den frivillige bidrager med ny inspiration, en ekstra hånd samt god energi til at få skabt et hjem, hvor I har det godt sammen. Tilbuddet er til jer, som ønsker at skabe et hjem, som inviterer til at have det godt sammen i hverdagen.

Friluftsliv hvor målet er, at I får inspiration og støtte til at føre drømmen om at få udelivet og nye aktiviteter ind i hverdagen ud i livet. Vi oplever ofte familier der ønsker hjælp til at håndtere skærmtid og digitaldannelse, og forældre der ønsker inspiration til andre aktiviteter, der kan laves sammen med deres børn. Målet er at skabe et øget fællesskab og nærvær i familien igennem konkrete udeaktiviteter. Eksempelvis; lave bål, skovture, bygge huler, finde insekter, fiske mm.

Tvillingeven hvor målet er, at Tvillinge-vennen kan tilbyde familierne en ekstra hånd og bidrage til et pusterum til disse forældre. Opgaverne kan være alt fra at holde det ene barn, mens en af forældrene tager hånd om det andet eller i fællesskab med forældrene give et nap med, når der skal styr på de praktiske opgaver i hjemmet. 

Navnet Hånd i Hånd betyder, at den hjælp og støtte, I får, er et samarbejde mellem jer som familie og den frivillige. Den frivillige er derfor ikke en barnepige eller en rengøringshjælp, men en person, som hjælper jer til mere overskud i et samarbejde med jer.

Har du ældre børn eller brug for støtte til andre udfordringer, har du mulighed for at få støtte af en forældreven til andre ting.  Læs mere her .

Når du har taget kontakt

Når du har taget kontakt til os, aftaler du med koordinatoren, hvad du helt konkret ønsker, at vi skal hjælpe med i din familie.

Sammen med koordinatoren aftaler I, hvad I ønsker fokus på for at få mere overskud i jeres familie. Du ved måske ikke fra starten, hvad det er præcis, I har behov for, men det hjælper koordinatoren jer med at få sat ord på, inden I møder den frivillige.

Koordinatoren finder en frivillig, som hun tror, vil passe godt til jer, og som ved noget om den udfordring, I står i. Alle vores frivillige er klædt godt på til opgaven.

Den frivillige besøger jer cirka 1 gang om ugen eller hver 14. dag alt efter jeres behov. Koordinatoren følger med på sidelinjen. Et forløb kan højst vare 6 måneder og målet er, at I har fundet et større overskud i familien, når forløbet afsluttes.

Find kontaktoplysninger på den lokale koordinator her.

De har fået hjælp i familien

“Det er mig, der har valgt at være med og få den her hjælp. Ingen dømmer mig, og ingen forventer en masse af mig. Der er ikke noget farligt i det.”

Mor om at sparre med en forældreven

Menu