fbpx

Byg din opdragelse på viden og værdier

Forældre i dag har svære vilkår, fordi tidligere tiders faste opdragelseskultur er forsvundet. De er derfor tvunget til at være opmærksomme på at opdrage ud fra egne værdier. Folkekirkens Familiestøttes frivillige forældrevenner kan støtte forældre i at blive mere skarpe på deres værdier og føre dem ud i livet.

”Lad dig inspirere af viden. Det er fint at høre, hvad andre siger, men det skal hele tiden krydres med dine egne holdninger, meninger og intuition, for opdragelse er en værdimæssig ting. Man kan få nogle fornuftige råd, og så må man sige til sig selv, hvilke vil jeg bruge, og hvilke vil jeg ikke bruge. ” Ordene kommer fra John Halse, psykolog og forfatter til bogen ”Den nødvendige opdragelse. Er opdragelse nødvendig? ”.

Forældre skal kende deres værdier
John Halse har en klar holdning til, at opdragelse er vigtig, og han mener, at det er vigtigt, at forældre i dag selv er bevidste om, hvordan de ønsker at opdrage deres børn. ”Du må opdrage dine børn som du vil – altså indenfor lovens rammer – og det er fint, at du står fast på din holdning, hvis du kan argumentere for den. ”  Med det mener han, at forældre i dag er tvunget til at reflektere over, hvorfor de vælger en bestemt opdragelsesmetode.  ”I min barndom skulle børn ses, men ikke høres, og forældrene havde altid ret. Det har vi fjernet, men vi har bare ikke sat noget andet ind i stedet for.”

“Det er fint, at du står fast på din holdning, hvis du kan argumentere for den”

Og derfor er det i dag op til de enkelte forældre, at finde frem til hvilke værdier, der er vigtige i deres børneopdragelse. ” Så når jeg som børnepsykolog siger, at du ikke skal bruge time-out (en metode, hvor man sætter barnet for sig selv i et antal minutter), så er der samtidig andre, der siger det modsatte. ” Og det gør det svært at være forældre i dag, fordi det kræver, at forældrene reflekterer over, hvad der værdimæssigt passer til lige præcis dem.

”Hvis du gerne vil have, at dine børn er deltagende i familien og deltager i f.eks. oprydning og tømning af opvaskemaskinen, så skal de have været vant til det fra de er små.” Og derfor er det afgørende, at forældre allerede fra starten er opmærksomme på, hvad der er vigtige værdier i deres familie.

Svært at være forældre i dag
John Halse har i løbet af de seneste 10 år oplevet, at flere og flere forældre henvender sig i hans praksis om almene problemstillinger som f.eks. Hvordan får jeg mine børn til at hjælpe med at rydde op, hvordan får jeg mine børn til at gå i seng, og hvordan får jeg dem til at slukke for deres Ipad og lignende problemstillinger. Det ser han som et udtryk for, at det er svært at være forældre i dag, og at helt almindelige forældre kan føle sig på herrens mark og ikke aner, hvad de skal stille op.

Frivillige kan støtte med sparring til opdragelse
De almene problemstillinger, som John Halse nævner, er lige præcis den type problemstillinger, som Folkekirkens Familiestøttes frivillige forældrevenner har mulighed for at støtte op omkring.
”En frivillig kan gå ind og være en sparringspartner, som man kan spille en bold op ad, ” siger John Halse, der selv har erfaring med at bruge frivillige til sparring fra sin tid som formand for Børns Vilkår, hvor man bruger frivillige til anonym telefonrådgivning til børn og forældre.

“En frivillig kan gå ind og være en sparringspartner, som man kan spille en bold op ad”

John Halse ser en række klare fordele ved, at det er frivillige, der støtter de almindelige familier i hjemmet frem for fagpersoner, der har det offentlige system i ryggen:
”For det første er vi her, fordi det offentlige ikke er her. For det andet føles det ikke helt så indgribende at snakke med en frivillig i forhold til at gå til en psykolog. Det er ikke farligt, fordi den frivillige ikke sidder klar med blokken og vurderer dig. Og det er det, det frivillige arbejde kan. Hvis jeg sidder som frivillig, så er jeg det, fordi jeg synes det er vigtigt. ”

Folkekirkens Familiestøtte kan støtte op om de almene problemer
Folkekirkens Familiestøttes frivillige forældrevenner kan efter aftale med den lokale koordinator komme i hjemmet og støtte forældre i en specifik problemstilling, som forældrene ønsker støtte til. Der laves en klar aftale og målsætning, og forældrevennen støtter op omkring, at forældrene fører deres værdier videre til deres børn til gavn for hele familiens trivsel og børnenes udvikling.

 

 

Menu