fbpx

Giv tid til forandring – evaluering af forløb for par og skilte forældre

OBS. Vi tilbyder ikke længere forløbene.

I foråret 2019 er vores forløb “Plej jeres parforhold (PREP)” og “Vejen videre efter skilsmisse (KIFF)” blevet evaluereret af en ekstern konsulent. Fokus på evalueringen har været Folkekirkens Familiestøttes videreudvikling af de eksisterende forløb “PREP” og “KIFF”, hvor forløbene strækker sig over et halvt år, hvor Folkekirkens Familiestøtte bistår forældrene med, at sørge for, at de forandringer forældrene ønsker at skabe rent faktisk sker.

215 forældre har i 2017 og 2018 deltaget i de to forløb. Forløbene har fokus på at forbedre forældrenes indbyrdes kommunikation, relation og samarbejde, som er helt afgørende for deres børns trivsel. Forløbene er bygget op med en intensiv kursusdel på to dage eller tre aftener samt to opfølgninger efter 3 og 6 måneder.

Længere forløb hjælper med at omsætte viden til handling
Evalueringen viser, at forældrene har brug for støtte til at omsætte den nye viden til handlinger i hverdagen, og at det lange forløb hjælper dem til netop det.

92% af deltagerne på “Plej jeres parforhold (PREP)” og 81% af deltagerne på “Vejen videre efter skilsmisse (KIFF)” giver udtryk for, at opfølgningsdelen har givet dem en væsentlig hjælp til at omsætte viden til handling i hjemmet.

Familiernes trivsel stiger
Det overordnede formål med forløbene er, at familiernes generelle trivsel skal blive bedre. Forældrene har inden forløbene svaret på følgende udsagn:

Den generelle trivsel i hjemmet er god

Deltagere på Plej jeres parforhold (PREP):

  • Før forløbet: 21% uenige eller meget uenige
  • Efter forløbet: 12% uenige eller meget uenige

Vejen videre efter skilsmisse (KIFF):

  • Før forløbet: 40% uenige eller meget uenige
  • Efter forløbet 27% uenige eller meget uenige

Du kan læse hovedpunkterne fra evalueringen: Giv tid til forandring hovedpunkter fra evaluering af stærkere forældreskab 2019

Du kan læse hele evalueringsrapporten: Midtvejsrapport stærkere forældreskab 2019

Vi tilbyder desværre ikke længere forløbene Plej jeres parforhold og Vejen videre efter skilsmisse, da forløbene var finansieret via projektmidler i perioden 2017-2020. 

Menu