fbpx

Folkekirkens Familiestøtte har tilsluttet sig småbørnsløftet

Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Det lykkes desværre ikke i dag.

Tværtimod er der en betydelig ulighed i børns livschancer, fra de er helt små. Og i et samfund som det danske kan læringsfattigdommen være mindst lige så alvorlig som materielle afsavn.

Derfor har borgmestre, topembedsmænd, direktører, fagprofessionelle m.fl. formuleret et løfte, som har følgende mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Folkekirkens Familiestøtte har selvfølgelig tilsluttet os småbørnsløftet, fordi vi netop har fokus på at støtte forældre i at skabe tryghed og trivsel for børnene.

Folkekirkens Familiestøttes bestyrelsesformand har sendt følgende tilslutning til Småbørnsløftet:

Folkekirken ønsker som en del af civilsamfundet med Folkekirkens Familiestøtte (FF) at tilbyde målrettet, forebyggende støtte til forældre. Støtten fra FF har fokus på forholdene i hjemmet og tilsigter at bidrage til at begrænse udviklingen af børn og unges stigende mistrivselsproblemer. Forældrene tilbydes støtte fra barnets 0. år og støtten har sit primære fokus på at understøtte barnets trivsel og tryghed, da dette er den afgørende forudsætning for, at barnet sikres grundlaget for en god udvikling – personligt som uddannelsesmæssigt.

Provst Carsten Bøgh Pedersen

Bestyrelsesformand

 

Menu