fbpx

Det passer som fod i hose til vores tankegang

Aarhus Vestre Provsti blev medejere af Folkekirkens Familiestøtte i foråret 2017. Provst Esben Andersen er glad for, at folkekirken herigennem gør en forskel i lokalsamfundet og samtidig udvikler kirkens opfattelse af sig selv.

”At være med i Folkekirkens Familiestøtte lader os for det første være med til at løse en opgave i samfundet, som der er behov for, og for det andet så er det med til at berige og udvikle vores egen opfattelse af, hvad det vil sige at være kirke, ” siger provst i Aarhus Vestre Provsti Esben Andersen om, hvorfor Aarhus Vestre Provsti valgte at blive medejere af Folkekirkens Familiestøtte i foråret 2017.

Sognene i Aarhus Vestre Provsti havde i en periode været på jagt efter et fælles diakonalt projekt uden at finde det helt rigtige. Men så startede Folkekirkens Familiestøtte op i Aalborg Stift. På det tidspunkt havde provstiet netop oprettet en fælles diakonal udviklingspulje, som kunne søges af flere menighedsråd i fællesskab for at skabe fokus på fælles diakonale projekter.

Folkekirkens Familiestøtte er vores alle sammens
Menighedsrådene i de tre sogne Skjoldhøj, Brabrand, Helligånd, besluttede sig for at gå sammen for at stå bag en afdeling af Folkekirkens Familiestøtte, som skulle tage udgangspunkt i de tre sogne, men dække hele provstiet.

”Det er lykkedes rigtig fint for koordinatoren at få alle menighedsråd med i det og ikke kun de tre, som tog initiativet. Vi oplever i den grad, at Folkekirkens Familiestøtte er alles” siger Esben Andersen. ”Det passer som fod i hose til vores tankegang at lave noget, som ikke er enten dit eller mit, men som er vores alles. Og det har vi jo fået med Folkekirkens Familiestøtte. ”

Den folkekirkelige identitet
Esben Andersen synes, at det er vigtigt at have fokus på fællesskabet i folkekirken og også vise udadtil, at Folkekirken er en enhed, der arbejder sammen på tværs af de enkelte sogne. Det billede mener han, at Folkekirkens Familiestøtte kan være med til at bidrage til:  ”For det første så er det folkekirkeligt. Tilbuddet er for alle, men der er ikke nogen tvivl om den kirkelige identitet. For det andet er vi også med til at løfte nogle opgaver i samfundet på den sociale og diakonale front. Vi får nogle nye relationer forhold til vores omverden i forhold til kommune, skoler og daginstitutioner, så det er noget, der virker godt på mange fronter, ” understreger Esben Andersen.

Anbefaling til andre provstier
Esben Andersen vil gerne anbefale andre provstier at blive en del af Folkekirkens Familiestøtte. ”Der er fuldstændig overensstemmelse i den identitet og det værdigrundlag, vi som kirke og Folkekirkens Familiestøtte arbejder ud fra. Og så er det jo ren luksus, at der allerede er etableret et system og en administration, der organiserer det hele for os, ” slutter Esben Andersen.

Menu