fbpx

Samarbejder

Kommunalt samarbejde

Vi samarbejder med kommunerne i de områder vi dækker, fordi det er i alles interesse, at forældrene kender til vores tilbud og benytter os, når de har behov for det.

Vi laver både formaliserede samarbejder til gavn for alle parter, og samtidig er alle lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med børn eller familier meget velkomne til at henvise forældre til os.

Læs mere om hvem du kan som kommunal medarbejder henvise til os og hvordan

Læs en række forslag til hvordan din kommune kan samarbejde med os

Læs hvordan en trivselsperson på en skole bruger os i sin vejledning af forældre

Vi har et godt og tæt samarbejde med Aalborg Kommune. Hør rådmand Mai-Britt Iversen fortælle om samarbejdet.

Andre samarbejder

Vi samarbejder meget gerne med sundhedspersonale og organisationer, som har kontakt til børnefamilier om formidlingen af vores tilbud.

Læs her om, hvem du som sundhedspersonale kan henvise til os og hvordan

Læs hvordan Julemærkehjemmet i Hobro bruger os i deres arbejde

En del af småbørnsløftet

Småbørnsløftet er et løfte om, at det danske samfund stræber efter at give alle børn samme chancer for at trives, lære og udvikle sig. Derfor har borgmestre, topembedsmænd, direktører, fagprofessionelle m.fl. formuleret et løfte, som har følgende mål:

  • At alle småbørn har et godt børneliv, herunder udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for en god skolegang.
  • At de første 1.000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Folkekirken ønsker, som en del af civilsamfundet med Folkekirkens Familiestøtte at være med til at sikre, at børn får en god start på livet ved at tilbyde forældre målrettet forebyggende støtte. Derfor har vi tilsluttet os småbørnsløftet.

Modtagelse af donationer

Vi er så heldige, at vi med jævne mellemrum bliver kontaktet af lokale foreninger og tiltag, som ønsker at tildele os donationer. Donationerne giver os mulighed for at tilbyde forældre flere arrangementer, som vi ellers ikke har budget til, som f.eks. foredrag med interessante oplægsholdere.

Læs om nogle af de donationer vi har fået

“Det er et godt tilbud til forældre, som oplever udfordringer, der ikke relaterer sig til skolen, men relaterer sig til noget derhjemme. F.eks. med børn, der ikke hører efter, børn der er svære at opdrage eller andre hjemlige forhold, der ikke kræver en kommunal indsats… Hos Folkekirkens Familiestøtte bliver forældrene taget alvorligt, og støtten er noget, der rykker. ”

Christian Bohl Damborg, trivsels- og SSP person i Aalborg Kommune

Menu