fbpx

Baggrund

Mange familier er udfordrede 

Mange børnefamilier er hårdt pressede i dag. Men med lidt støtte på det rigtige tidspunkt kan de fleste få hverdagen på rette spor igen. Så mens kommunerne tager sig at de familier, som har alvorlige problemer, så tilbyder vi sparring og forløb til børnefamilier, som har mindre udfordringer, men som kan gå ud over familiens trivsel på sigt.

Forældre er afgørende for børns trivsel og udvikling, og derfor har vi fokus på at bakke forældre op i at skabe gode rammer og relationer i familien ud fra forældrenes ønsker.

Vi støtter forældre

Det kan være svært at være forælder i dag, fordi tidligere tiders faste familiemønstre er opbrudt, og det er nu op til den enkelte at definere, hvad der er vigtigt i deres familie. Noget, der tidligere var givet. Og derfor er der brug for, at forældre får fokus på at tage aktivt stilling til, hvilke værdier, de ønsker at give videre til deres børn, og hvordan det så gøres i praksis.

Vi kommer ikke og fortæller, hvad der er rigtigt og forkert, for det afhænger af den enkelte familie. Men vi stiller de spørgsmål, der får familien til at træffe bevidste valg, og vi hjælper dem med at føre dem ud i livet.

En del af Folkekirken

Kirken har historisk tradition for at hjælpe mennesker, der har det svært og i en periode har brug for hjælp. Det er en del af kirkens DNA. Kirken vil gerne tage ansvar og spille en aktiv rolle i civilsamfundet, Det er næstekærlighed i praksis.

Samtidig er folkekirken med sine 2400 sogne tilstede overalt i landet, og det giver mulighed for at vi kan tilbyde forældre støtte og sparring mange steder, alt efter provstiudvalgenes beslutning om deltagelse. Derfor er Folkekirkens Familiestøtte en del af Folkekirken.

Hvordan arbejder vi

Professionel organisation

  • Professionel organisation
  • Høj faglig ekspertise hos medarbejdere på forskellige fagområder
  • Løbende sparring med og uddannelse af både ansatte og frivillige

Lokalt forankret

  • Lokalt ansat koordinator
  • Kendskab til lokalområdet
  • En kontaktperson tæt på
  • Kombination af professionelle og frivillige, så man får det bedste fra begge verdener

Vores principper

  • Hjælp til selvhjælp
  • Forebyggelse – vi gør noget før det hele vælter
  • Vi ser nye perspektiver og styrken i andre mennesker, når de selv er låst fast.

 

Evalueringer

Vi evaluerer løbende vores indsats. Herunder finder du eksterne evalueringer af vores arbejde.

Evaluering af hele indsatsen 2016-2019 (de første 4 år): Hovedpointer  – Hele rapporten

Evaluering af forløb for par og skilte forældre maj 2019: Hovedpointer –  Hele rapporten

Menu