fbpx

Forslag til samarbejde

Forslag til samarbejde

Vi ønsker det samme som jer; at familierne i kommunen trives, og at børnene har de bedste udviklingsmuligheder. Derfor tilbyder vi, at vi kan samarbejde om, at forældrene får den viden og de redskaber, de efterspørger til at skabe det familieliv, de ønsker.

Et samarbejde kan f.eks. bestå af:

Samarbejde med forvaltningen
 • Kontinuerlige faste møder mellem os og ledende medarbejdere i forvaltningen, hvor vi gensidigt orienterer hinanden om, hvad der sker, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at forebygge, at familier mistrives.
 • Et fast samarbejde om formidlingen af vores tilbud til forældrene. F.eks. gennem Skoleintra, MinInstitution, hjemmesider, nyhedsbreve m.m.

Samarbejde om vores tilbud

 • Fast kontakt med nøglepersoner på skoler og i institutioner – gerne trivselspersonen, som så får opdateret viden om aktuelle tiltag hos os.
 • Oplæg om vores tilbud for personale, der arbejder med familier.
 • Samarbejde med SSP om at tilbyde støtte til forældre indenfor vores målgruppe, hvis børn ikke trives.
 • Samarbejde med skole- og dagtilbudsbestyrelser om, hvordan vi når ud til forældrene.
 • Samarbejde om udbydelse af vores kursusforløb for forældre. F.eks. i samarbejde med specifikke skoler eller daginstitutioner.

Gør brug af vores faglighed

 • Fælles arrangementer, hvor vi sammen inviterer forældre til f.eks. foredrag med en relevant oplægsholder.
 • Deltagelse i arrangementer og initiativer i f.eks. sundhedsplejen, dagtilbuddene, skoleforvaltningen eller andre fora, hvor børnefamilier kommer.
 • Oplæg til forældremøder i skoler eller daginstitutioner om forskellige temaer, der rører sig. F.eks. forældres kommunikations betydning for børnene, søvn, skærmvaner, opdragelse osv.
 • Facilitering af netværksgrupper for forældre.

Dette er ikke udtømmende for, hvordan vi kan samarbejde. Kontakt den lokale koordinator for at aftale, hvordan I ønsker at samarbejde.

Menu