fbpx

Bliv gruppeleder i barselscafe

Vil du facilitere samtaler mellem forældre?

Vi søger lige nu frivillige gruppeledere til vores barselscafe for forældre med børn 0-2 år i Herningområdet.
Barselscafeen er i en rivende udvikling, og vi forventer udover de to vi allerede har opstartet i Sunds og Vildbjerg hen over efteråret at opstarte på yderligere 3 lokationer i Herningområdet.

Som gruppeleder skal du facilitere samtaler mellem forældre i barselscafeen. Du støtter dig op ad en manual med 9 velbeskrevne temaer. Der er altid 2 gruppeledere tilknyttet en barselscafé.

Dine opgaver som gruppeleder:

 • Praktiske ting: Udvælge sanglege (du får en liste med ideer), kopiere sange og andet, der skal bruges i forbindelse med dagens tema. Koordinere med værten angående traktement, reklame skilte, legemåtter, legetøj og navneskilte.
 • Lede barselscaféen: Byde velkommen og forklare om de praktiske forhold, lede sanglegene, lave tjek ind øvelse, oplæg til dagens tema, være ordstyrer, afrunde dagens tema, introducere dagens tip (der ligger oplæg klar til hvert tema).
 • Informere om evaluering.

Det er vigtigt, at du:

 • Har mulighed for at være til stede, én formiddag hver anden uge.
 • Er imødekommende og skaber en god og inkluderende stemning, er god og hurtig til at skabe relationer og har særlig øje for nye i gruppen og dem, der ikke automatisk inkluderes.
 • Taler i øjenhøjde til og med forældrene, så de føler sig mødt og forstået. Forsøger at skabe en åben dialog uden at sidde med “svaret”.
 • Kan favne en gruppe af forskellige forældre og ved hjælp af manualen styre slagets gang. Fungere som ordstyrer undervejs.
 • Kan klare at børnene forstyrrer dagsordenen.

Vil du høre mere?

Gruppelederkursus: Folkekirkens Familiestøtte arrangerer et kursusforløb for områdets gruppeledere. Kurset giver kursusbevis og ledes af en faglig konsulent. Det omhandler følgende punkter:

 • Gennemgang af manualens temaer og tjek-ind øvelser
 • Hvordan understøtter jeg gruppedynamikken?
 • Redskaber til at styre taleretten

Du kan også læse mere om barselscafeen her

Menu