fbpx

Organisering

Etablering

Folkekirkens Familiestøtte blev etableret som et udviklingsprojekt i januar 2016, og vi tilbyder i 2021 forældre sparring og støtte i 3 stifter.

Vi er et tilbud til alle provstiudvalg i hele landet, der ønsker at opprioritere det diakonale arbejde og gøre næstekærlighed konkret ved at tilbyde sognenes børnefamilier sparring og støtte til familielivet.

De provstiudvalg, der træffer beslutning om at deltage, er ejere af Folkekirkens Familiestøtte. Deltagelse forudsætter, at der ansættes en koordinator i samarbejde med ledelsen af Folkekirkens Familiestøtte.

Organisering

Koordinatoren har det lokale ansvar for at formidle viden om Folkekirkens Familiestøtte til alle relevante målgrupper, rekruttere og lede frivillige samt løbende etablere kontakt til børnefamilierne. Koordinatoren er medarbejder i Folkekirkens Familiestøtte. 

Vi har et repræsentantskab og en bestyrelse, som består af repræsentanter fra de deltagende provstier.

Se medlemmerne af repræsentantskab og bestyrelse her.

I foråret 2020 fik vi udarbejdet en evaluering af de første fire år (2016-2019). Læs en forkortet udgave med hovedbudskaberne eller læs hele evalueringsrapporten.

Læs mere om, hvordan dit provsti kommer med i Folkekirkens Familiestøtte

Årsregnskab 2022

Vedtægt for Folkekirkens Familiestøtte

Menu