fbpx

Henvisning af forældre

Hvad kan vi hjælpe med

Alle vores forløb er for forældre, der ønsker at ændre noget i familien. Forældre kan bruge os, hvis de oplever en frustration over noget i familien, der ikke fungerer, eller hvis deres børn ikke trives optimalt, men forældrene ikke kan se, hvad de skal gøre ved det.

Det er en forebyggende indsats, hvor vi kan støtte, før problemerne vokser sig store. Hvis familier får eller burde få hjælp af kommunen, er de ikke en del af den målgruppe, vi kan hjælpe.

Vi er dygtige i netop det felt, hvor problemerne ikke er store nok til, at der skal kobles en fagperson på, men store nok til at skabe en hverdag, hvor familien sidder fast og har brug for input.

Familier, vi kan hjælpe

 • Forældre, der er usikre på deres rolle som forælder
 • Forældre, der er blevet skilt
 • Forældre, der har svært ved at tale med deres barn
 • Forældre, der har svært ved at få struktur på familiens hverdag (for sent i seng, får ikke lavet lektier, glemmer tilmeldinger osv.)
 • Forældre, der har et stort behov for at tale med jer om ting, der egentlig ikke hører under skolen/børnehaven
 • Og mange, mange flere

Når du henviser en familie til os

Få familien til at kontakte den lokale koordinator eller få familiens tilladelse til, at den lokale koordinator kontakter dem

Den lokale koordinator holder et møde med familien, hvor de sammen finder ud af, hvad familien gerne vil have støtte til, og hvordan de bedst får det.

Hvis familien ønsker en forældreven, finder koordinatoren og forældrene sammen frem til et realistisk mål.

Den lokale koordinator finder herefter en frivillig, der passer godt til familien, hvorefter familien, den frivillige og koordinatoren mødes.

En forældreven kommer i familien, så længe familien ønsker det, og der er et behov.

Det kan du gøre

 • I kan henvise familier, som I tænker kan have glæde og gavn af vores tilbud
 • I kan fortælle om Folkekirkens Familiestøtte via Intra og lignende
 • I kan invitere os til forældremøde i vuggestuen/børnehaven/skolen
 • I får et sted at henvise til, FØR der er problemer, så små ting ikke vokser sig store
 • I får en lokal forebyggende indsats
 • I kan IKKE henvise familier, der får eller burde få hjælpe af det offentlige

Læs også hvordan en trivselsperson i Aalborg Kommune bruger os i sin vejledning af forældre

“Der er pædagoger og lærere derude, der siger: – Det her er jo slet ikke alvorligt nok til at blive til en kommunal sag. Men hvis vi venter længe nok, så kan det blive alvorligt nok”

Mai-Britt Iversen, rådmand for familie og beskæftigelse, Aalborg Kommune

Menu