fbpx

Månedens Forældreven – februar 2022

Hvem er de frivillige hos Folkekirkens Familiestøtte, og hvorfor har de valgt at være frivillig her? Det kan du blive klogere på her, hvor vi præsenterer månedens Forældreven. Som frivillig forældreven arbejder man ud fra en konkret målsætning, som vi har sat sammen med familien, og vi sparrer løbende med både familie og den frivillige.

Denne måneds Forældreven er Hanne Justesen som er 67 år og senior.

Hvad er din opgave som frivillig? 
Som frivillig forældreven oplever jeg mig selv primært som sparringspartner for forældrene, hvor jeg lytter til de udfordringer, de står i og kan sætte lys på det gode, som de allerede gør. Jeg synes jeg har en vigtig funktion med at se muligheder, men også finde nye tilgange og se andre veje i forhold til de situationer, hvor det ikke rigtig fungerer hjemme i familien. 

Hvorfor er du frivillig i Folkekirkens Familiestøtte?
Jeg har i det meste af mit professionelle liv arbejdet med børn og familier, og det har jeg altid været glad for, da det giver så stor mening. Da jeg stoppede med at arbejde og blev senior, stod jeg med en masse viden og kompetencer, som jeg stadig havde lyst til at bruge. Derfor var det oplagt for mig at blive frivillig i netop Folkekirkens Familiestøtte.

Jeg trives med, at man i Folkekirkens Familiestøtte arbejder efter mål ude i familierne. Det gør det mere konkret for både familierne og for os som forældrevenner.

“Jeg synes, det er givende at opleve, hvordan forældrene gradvis bliver mere og mere sikre i deres forældrerolle i den tid, jeg er ude i familierne”

Jeg synes, det er godt tænkt, at man tilbyder en tidlig forebyggende indsat i familierne, så man på den måde kan forhindre, at nogle af familierne eventuelt bliver en sag i kommunen. 

Hvad får du ud af at være frivillig hos Folkekirkens Familiestøtte?
Dét, at man kan være med til at gøre en forskel i familien, er meget tilfredsstillende og meningsfuldt. Jeg synes, at kommunikationen med forældrene er rigtig relevant og spændende. Det giver rigtig god mening at være med på sidelinjen og hjælpe familierne til bedre trivsel. Jeg synes, det er givende at opleve, hvordan forældrene gradvis bliver mere sikre i deres forældrerolle i den tid. jeg er ude i familierne.

Hvad er din bedste oplevelse som frivillig?
Men skal jeg fremhæve en familie… så er det den familie, hvor der var tre børn under fire år. Da jeg møder dem, er forældrene fuldstændig energiforladte og magtesløse og synes, de havde mange konflikter med børnene. Forældrenes interne kommunikation var også dårlig pga. deres forskellige tilgange til børnene, hvilket  gjorde, at de var ved at gå fra hinanden.

Familien har gennemgået en kæmpe udvikling i den tid, jeg har været hos dem. Forældrene har virkelig arbejdet med de forslag, jeg er kommet med. Det er dejligt at se og opleve, at forældrene ikke længere befinder sig i hver sin grøft, men at de har fundet et fælles fodslag og har nærmet sig hinanden i deres tilgange og måder at gribe familiens udfordringer an på. Der er kommet langt færre konflikter i familien, og forældrene har fået mere energi og overskud. De er også blevet bedre til at bruge deres netværk for at få lidt pauser i hverdagen. Det har været en kæmpe oplevelse at opleve, hvor meget de har arbejdet på at få deres lille familie til at trives!! 

 

 

Menu